Skip to content

Fizykoterapia

Fizykoterapia zaliczana jest do fizjoterapii i jako część medycyny fizykalnej polega na oddziaływaniu na organizm różnymi bodźcami fizycznymi. W fizykoterapii wykorzystuje się zarówno bodźce fizyczne naturalne, jak i te wytwarzane przeznaczonymi do tego celu urządzeniami, są to między innymi światło, prąd, bodźce termiczne, ultradźwięki, woda czy pole magnetyczne.

Fizykoterapia może być wykorzystywana zarówno w formie leczenia uzupełniającego, jak i podstawowego. Głównym zamiarem prowadzenia terapii tego rodzaju jest: zlikwidowanie dolegliwości bólowych usuwanie obrzęków, stanów zapalnych i wysięków łagodzenie objawów i przyspieszenie regeneracji